Τεστ Παπανικολάου ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ρωτήστε για το ενδεικτικό κόστος 2310287201

Τι είναι το τεστ Παπ;

Το τεστ-Παπ ή αλλιώς εξέταση του κολποτραχηλικού επιχρίσματος είναι η προληπτική εξέταση ρουτίνας που ανιχνεύει προκαρκινικά στάδια του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ή και καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Στο ιατρείο μας GYNECOLOGY OFFICE Dr. Med. Παπαλεξίου Ξενοφών χρησιμοποιούμε τεχνολογία τεστ Παπ υγρής φάσης ( Thin prep) η οποία παρουσιάζει υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια σε σχέση με το συμβατικό τεστ Παπ. Επίσης ,μαζί με την εξέταση τεστ Παπ, συγχρόνως ,πραγματοποιείται και HPV DNA Testing.

Τι είναι το HPV DNA TESTING;

Το HPV DNA Testing είναι μια εξέταση που ανιχνεύει υπότυπους υψηλού κινδύνου του HPV ιού για ανάπτυξη προκαρκινικών σταδίων η και καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Επίσης, ανιχνεύει και τους χαμηλού κινδύνου υπότυπους(6,11) ,υπεύθυνους για την εμφάνιση των οξυτενων κονδυλωμάτων. Το HPV DNA Testing αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προληπτικού ελέγχου για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σύμφωνα με την ASCCP (Αμερικανική Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας του Τραχήλου).

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται η εξέταση;

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδα το τεστ Παπ πρέπει να γίνεται κάθε ένα έτος με την αρχή να πραγματοποιείται μετά την έναρξη των σεξουαλικών σχέσεων.

Ποιο είναι το κόστος;

Στην αγορά το κόστος του τεστ Παπ (συμβατικό ή υγρής φάσης) κυμαίνεται μεταξύ 50-100 ευρώ. Το κόστος του HPV DNA testing στην αγορά κυμαίνεται μεταξύ 70-120 ευρώ. Στο Γυναικολογικό ιατρείο GYNECOLOGY OFFICE Dr. Μed. Παπαλεξίου Ξενοφών πραγματοποιείται τεστ Παπ ( Υγρής φάση) και HPV DNA testing μαζί και ταυτόχρονα και το κόστος και των δύο εξετάσεων μαζί κοστίζει όπως μια επίσκεψη. Για το κόστος της επίσκεψης τηλεφωνήστε μας στο 2310287201 για να σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά.