Κολπική Υστερεκτομή ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ρωτήστε για το ενδεικτικό κόστος 2310287201

Κατά την κολπική υστερεκτομή, αφαιρείται η μήτρα από τον κόλπο χωρίς να γίνεται καμία τομή στην κοιλιά (όπως αντίθετα συμβαίνει στην περίπτωση της κοιλιακής υστερεκτομής, όπου γίνεται μία τομή στην κοιλιά, περίπου στο μέγεθος της καισαρικής τομής).

 ΚΟΛΠΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ

Σε ποιες περιπτώσεις κάνουμε κολπική υστερεκτομή;

Η κολπική οδός για την αφαίρεση της μήτρας ενδείκνυται όταν έχουμε:

1) Πρόπτωση της μήτρας (όταν η μήτρα βρίσκεται χαμηλά στην πυελική    κοιλότητα).

2)Αιμορραγίες της μήτρας

3)Μικρά ινομυώματα

4) Υπερπλασία του ενδομητρίου

5) Αδενομύωση

6)Δυσπλασία του τραχήλου (CIN).

Τι είναι η Λαπαροσκοπικά Υποβοηθούμενη Κολπική Υστερεκτομή (LAVH);

Στην περίπτωση αυτή, η λαπαροσκοπική προσέγγιση αφορά μόνο τη διατομή κάποιων συνδέσμων της μήτρας και των ωοθηκών. Οι λοιποί εγχειρητικοί χειρισμοί πραγματοποιούνται κολπικά.

Κατά την κολπική υστερεκτομή αφαιρούνται, εκτός από τη μήτρα. και οι σάλπιγγες και οι ωοθήκες;

Συνήθως όχι. Αν όμως αυτό κριθεί απαραίτητο, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι εφικτό να αφαιρεθούν και σάλπιγγες και οι ωοθήκες μέσω του κόλπου, μαζί με τη μήτρα. Αυτό το είδος επέμβασης ονομάζεται κολπική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων.

Aντενδειξεις Κολπικής Υστερεκτομής:

1) Iνομυωματωδης μήτρα με μεγάλα ευμεγέθη ινομυώματα.

2) Κακοήθεια.

3) Ενδομητρίωση.

4) Ιστορικό με προηγούμενη επέμβαση στην πυελο όπου μπορούν να έχουν δημιουργηθεί συμφυσεις.

Διαδικασία της επέμβασης

Ο ιατρός εκτελεί τις χειρουργικές επεμβάσεις σε ιδιωτική κλινική πλήρως εξοπλισμένη. Η διαδικασία μπορεί να κρατήσει 2-3 ώρες , εξαρτάται από την τεχνική που θα χρησιμοποιήσει και από την ανατομία του κάθε ασθενή.

Η επέμβαση πραγματοποιείται από τον κόλπο και η μήτρα και ο τράχηλος της μήτρας αποκολλώνται από τους γειτονικούς ιστούςκαι στη συνέχεια αφαιρούνται. Η αποκατάσταση του κόλπου πραγματοποιείται χωρίς αυτό να οδηγεί στις περισσότερες περιπτώσεις σε μείωση του μήκους μετά την επούλωση.Από την ίδια τομή στις περιπτώσεις κυστεοκήλης ή ορθοκήλης ,απαιτείται κινητοποίηση της ουροδόχου κύστεως ή και του εντέρου και τοποθέτησή τους στη φυσιολογική τους θέση στην πύελο.

Αναισθησία

Χρησιμοποιείται  Γενική αναισθησία η  περιοχική. Το είδος της αναισθησίας συζητείται με τον αρμόδιο Αναισθησιολόγο.

Ανάρρωση

Νοσηλεία: Κατά την κανονική πορεία των πραγμάτων και εφόσον δεν υπάρξουν ειδικές  συνθήκες  ή  επιπλοκές,  είναι  αναγκαία  προεγχειρητική  εισαγωγή  στο νοσοκομείο με  μέση  διάρκεια  μία  ημέρα πριν  την  επέμβαση  και  μετεγχειρητική παραμονή σε αυτό με μέση διάρκεια τέσσερις ημέρες μετά την επέμβαση.

Μετά την επέμβαση :δεν υπάρχει πλέον έμμηνος ρύση (περίοδος) και δυνατότητα εγκυμοσύνης. Απαγορεύεται η άρση βάρους > 5kg για τρεις μήνες τουλάχιστον μετά την επέμβαση καθώς και η σεξουαλική επαφή για περίπου 6 εβδομάδες. Μικρού βαθμού σταγονοειδής κολπική αιμορροεί είναι φυσιολογική μέχρι και ένα μήνα μετά την επέμβαση.