Διεύθυνση

Μητροπόλεως 41, Θεσσαλονίκη

E-mail

xenofonpapalexiou@gmail.com