EKTΡΩΣH – ΑΜΒΛΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΗΣΗΣ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ρωτήστε για το ενδεικτικό κόστος 2310287201

Η Ιατρική έκτρωση είναι η χειρουργική εκείνη μέθοδος με την οποία επιτυγχάνεται η ολική εκκένωση των προιοντων σύλληψης σε μια εγκυμοσύνη. Ονομάζεται και Διακοπή κύησης ή Ιατρική Άμβλωση. Συνήθως εφαρμόζεται στην διακοπή μια ανεπιθύμητης κύησης και στις περιπτώσεις οπού το έμβρυο είναι “πάσχων” ή η κύηση είναι παλίνδρομη (δηλαδή στην περίπτωση οπού δεν παρατηρείται ομαλά εξελιζομενη κύηση και το κύημα δεν είναι βιώσιμο, ιδιαίτερα στο πρώτο τρίμηνο της κύησης). Επίσης, εφαρμόζεται στην περίπτωση οπού έχουμε αποβολή (τέλεια ή ατελή) του κυήματος, για να επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο η τέλεια εκκένωση της μήτρας από τα επικίνδυνα κατακρατηθεντα προιοντα σύλληψης.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΡΩΣΗ

Η ιατρική χειρουργική έκτρωση γίνεται πάντα σε νοσοκομειακό περιβάλλον καλά οργανωμένης κλινικής με την συνδρομή Αναισθησιολόγου και Γυναικολόγου-Μαιευτήρα. Aρχικα, τοποθετούνται ειδικά δισκία στον κόλπο περίπου 2-3 ώρες πριν την επέμβαση για την “προετοιμασία” του τραχήλου, με σκοπό να διασταλεί ο τράχηλος. Χρησιμοποιείται συνήθως μέθη (καταστολή συνείδησης) από τον Αναισθησιολόγο, δηλαδή ένα ήπιο είδος γενικής αναισθησίας. Η ασθενής αφού “κοιμηθεί” σε θέση λιθοτομης, ο Γυναικολόγος με την χρήση ειδικών κηρίων επιτυγχάνει προοδευτική και βαθμιαία διαστολή του τραχήλου της μήτρας. Έπειτα, με την χρήση ενός ειδικού Μαιευτικού οργάνου που ονομάζεται Αναρροφητικό Ξέστρο με ήπιες και ειδικές κινήσεις ο Γυναικολόγος επιτυγχάνει την πλήρη αναρρόφηση και έξοδο όλων των προϊόντων σύλληψης από την εγκυμονούσα μήτρα. Έπειτα, η ασθενής άμεσα «ξυπνάει “από την νάρκωση και σε 40- 50 λεπτά της ώρας αφού θα βρίσκεται σε καλή γενική κατάσταση θε αναχωρήσει για το σπίτι της. Κατά την έξοδο δίνονται οδηγίες από τον ιατρό και κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΡΩΣΗ

Συνήθως η περίοδος αποκαθίσταται περίπου 4-6 εβδομάδες μετά από την επέμβαση. Μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση η οποία είναι φυσιολογική. Μπορεί η περίοδος να εμφανισθεί με λιγότερο ή και περισσότερο αίμα από το φυσιολογικό και μπορεί να είναι πιο επώδυνη. Διαταραχές στην περίοδο μετά από την επέμβαση είναι αναμενόμες και φυσιολογικές και συνήθως αποκαθίστανται σε 1-2 κύκλους. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ήμερα της επέμβασης θεωρείται η πρώτη ήμερα της περιόδου ή η πρώτη ήμερα του επόμενου καταμήνιου κύκλου για να μπορέσει να επαναυπολογισει τον κύκλο της η ασθενής.

ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΡΩΣΗ;

Σύμφωνα με την επικείμενη νομοθεσία η ιατρική έκτρωση μπορεί να γίνει στις εξής περιπτώσεις:

Στην περίπτωση ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης οπού η ασθενής επιθυμεί την Διακοπή κύησης η επέμβαση γίνεται μέχρι την 12η Εβοδομαδα κυήσεως. Στην περίπτωση αυτή αρκεί μόνο η επιθυμία και η συναίνεση της ασθενούς καθώς και το γεγονός ότι η ασθενής είναι ενήλικος*(άνω των 18 ετών). Σε περίπτωση ανηλίκου απαιτείται η συναίνεση του κηδεμόνα-γονεα.
Στην περίπτωση οπού από τον σύγχρονο προγεννητικό έλεγχο διαπιστωθεί “πάσχων έμβρυο” δηλαδή έμβρυο με σοβαρή γεννητική δομική, ανατομική ή χρωμοσωμικη ανωμαλία οπού θα οδηγήσει στην γέννηση παθολογικού νεογνού, η διακοπή μπορεί να γίνει χωρίς περιορισμό στην ηλικία κυήσεως. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση οπού η ίδια η κατάσταση της εγκυμοσύνης μπορεί δυνητικά να προκαλέσει αναπότρεπτο κίνδυνο για σοβαρές και διαρκείς βλάβες στην υγεία της ασθενούς ή ακόμα και τον θάνατο.
Στην περίπτωση οπού η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, αιμομιξίας, αποπλάνησης ανηλίκου ή κατάχρησης γυναικάς ανίκανης να αντισταθεί η Διακοπή κυήσεως τότε επιτρέπεται μέχρι την 19η εβδομάδα κυήσεως.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΡΩΣΗΣ

Το κόστος της έκτρωσης εξαρτάται από την ηλικία κυήσεως. Επίσης, στην συνολική τιμή συνυπολογίζονται αθροιστικά η αμοιβή του Γυναικολόγου, του Αναισθησιολόγου και τα νοσηλεία της Κλινικής. Στο εξωτερικό το κόστος της ιατρικής έκτρωσης κυμαίνεται από 1000 έως 2000 ευρώ.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤΡΩΣΗΣ

Αιμορραγία της μήτρας η οποία είναι σπάνια και συμβαίνει σε ποσοστό 1 στις 1000 εκτρώσεις και συνήθως δεν θα χρειασθεί μετάγγιση αίματος και θα αντιμετωπισθεί επιτυχώς με συντηρητικά φαρμακευτικά μέσα.
Τραυματισμός του τραχήλου της μήτρας, ο οποίος συμβαίνει σε ποσοστό περίπου λιγότερο από 1 στις 100 εκτρώσεις και ο οποίος μπορεί να προληφθεί εάν έχει προηγηθεί προετοιμασία του τραχήλου με ειδικά δισκία πριν την επέμβαση.
Τραυματισμός της μήτρας ή αλλιώς όπως ονομάζεται διάτρηση της μήτρας η οποία και αυτή είναι σπάνια και συμβαίνει περίπου σε ποσοστό 4 στις 1000 εκτρώσεις. Συνήθως, σύμφωνα με τις καινούργιες κατευθυντήριες οδηγίες, εφόσον δεν έχει τραυματιστεί κάποιο άλλο όργανο γειτονικό της μήτρας, αντιμετωπίζεται επιτυχώς με συντηρητικά μέτρα παρακολούθησης του ασθενή.
Φλεγμονή, μπορεί σπάνια να παρουσιασθεί και συνήθως εφόσον χορηγηθεί στην ασθενή αντιβιωτικη αγωγή η περίπτωση αυτή σχεδόν μηδενίζεται.

ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΟ ΜΗΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΗΣΗΣ;

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η διακοπή της κύησης που γίνεται λόγω ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης μπορεί να γίνει μέχρι την 12η εβδομάδα κυήσεως. Βεβαία, στην παλαιά Μαιευτική βιβλιογραφία η ηλικία της κύησης υπολογίζεται σε μια γυναίκα με σταθερό χαρακτήρα κύκλου, από τη πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου. Σήμερα ο προσδιορισμός της ακριβούς ηλικίας κύησης γίνεται με την βοήθεια του υπερηχου.

ΕΚΤΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η ασθενής που επιθυμεί να πραγματοποιήσει ιατρική έκτρωση είτε για λόγους ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης είτε για άλλους ιατρικούς σοβαρούς λόγους όπως περιγράφονται πιο πάνω, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ιατρείο μας για να εξετασθεί με ραντεβού. Στο αρχικό ραντεβού η ασθενής θα εξετασθεί με υπέρηχο και κλινική εξέταση. Επίσης θα ενημερωθεί για την διαδικασία και θα κλεισθεί άμεσα ραντεβού σε ιδιωτική Γυναικολογική-Μαιευτικη κλινική της πόλης για να αποπερατωθεί η διαδικασία. Μετά από την διαδικασία και εφόσον η ασθενής επανέλθει από την νάρκωση θα μπορέσει μετά από παραμονή 40-50 λεπτών να αναχωρήσει στο σπίτι της, έχοντας λάβει τις οδηγίες και την φαρμακευτική αγωγή από τον ιατρό.

 

Πόσο κοστίζει η διακοπή κύησης (έκτρωση);

Το κόστος της επέμβασης εξαρτάται από την ηλικία κύησης.
Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει την αμοιβή του Γυναικολόγου, την αμοιβή του Αναισθησιολόγου και τα νοσηλεία της Κλινικής. Επικοινωνήστε με το ιατρείο στο τηλέφωνο 2310287201 για να ενημερωθείτε.

Μέχρι πότε μπορεί να γίνει διακοπή κύησης ( έκτρωση);

Α. Στην περίπτωση ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης μέχρι την συμπλήρωση της 12ης εβδομάδας.
Β. Στη περίπτωση βιασμού, αποπλάνησης ανήλικης, αιμομιξίας και στη περίπτωση κατάχρησης γυναικάς ανίκανης να αντισταθεί μέχρι την συμπλήρωση της 19ης εβδομάδας.
Γ. Στην περίπτωση που από τον προγεννητικό έλεγχο προκύψουν ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου ή υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωματικής ή ψυχικής υγείας της, τότε σε αυτήν την περίπτωσή δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός.

Με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει η διακοπή κυήσεως (έκτρωση);

Η διακοπή κύησης μπορεί να γίνει μόνο μέσα σε περιβάλλον οργανωμένης κλινικής ή Νοσοκομείου με την συνδρομή Ειδικού Γυναικολόγου και Ειδικού Αναισθησιολόγου. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται η μέθοδος της Χειρουργικής Αναρρόφησης.

Υπάρχουν επιπλοκές από την διαδικασία;

Α. Αιμορραγία της μήτρας, η οποία είναι σπάνια και συμβαίνει σε ποσοστό 1 στις 1000 εκτρώσεις.
Β. Τραυματισμός του τραχήλου της μήτρας, ο οποίος συμβαίνει σε ποσοστό περίπου λιγότερο από 1 στις 100 εκτρώσεις.
Γ. Τραυματισμός της μήτρας ο οποίος και αυτός είναι σπάνιος και συμβαίνει περίπου σε ποσοστό 4 στις 1000 εκτρώσεις.
Δ. Φλεγμονή, μπορεί σπάνια να παρουσιασθεί και συνήθως εφόσον χορηγηθεί στην ασθενή αντιβιοτική αγωγή η περίπτωση αυτή σχεδόν μηδενίζεται.